tietosuoja

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minnattic, Minna Hallikainen
Kvisintie 49
02420 Jorvas
y-tunnus 2703577-2
sähköposti minna@minnattic.com
puhelin 040 583 2353

Rekisterin nimi

Minnattic asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi omille asiakkaille

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero
Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen noudattaen oikeuksiasi ja vapauksiasi kunnioittavalla tavalla. Tietojasi käsittelee vain yllämainittu rekisterinpitäjä. Henkilötietojasi voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat rekisterinpitäjän hallinnoimia.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. 

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus vastaamalla uutiskirjeen sähköpostiin tai suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Tämä sivusto itsessään (www.minnattic.com) ei käytä evästeitä ja sen vuoksi niistä ei myöskään ilmoiteta.

Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.